jueves, 3 de abril de 2014

Bons recursos

He trobat una web que tracta quasi tots els aspectes de la plàstica i el dibuix en la secundària. L'usuari (alumnat amb ganes de millorar en l'assignatura, normalment) sols ha d'entrar i elegir el que vol fer. Té a la seua disposició un munt d'explicacions del temari, làmines per a poder practicar, esdeveniments relacionats amb l'art, bibliografia, etc. I tot classificat per assignatures i nivells.

La web és aquesta: http://www.laslaminas.es/ 

Ací trobem una prova més de com les tecnologies més utilitzades actualment poden servir de manera didàctica. Opine que si arribem a tindre nosaltres aquesta ferramenta, ens havera resultat molt més fàcil i accessible l'assignatura de dibuix durant la secundària. I vosaltres? Què opineu?

-----------------------


He encontrado una web que trata casi todos los aspectos de la plástica y el dibujo en la secundaria. El usuario (alumnado con ganas de mejorar en la asignatura, normalmente) sólo debe entrar y elegir lo que quiere hacer. Tiene a su disposición un montón de explicaciones del temario, láminas para poder practicar, eventos relacionados con el arte, bibliografía, etc. Y todo clasificado por asignaturas y niveles. 

La web es esta: http://www.laslaminas.es/ 

Aquí encontramos una prueba más de cómo las tecnologías más utilizadas actualmente pueden servir de manera didáctica. Opino que si llegamos a tener nosotros esta herramienta, nos haber resultado mucho más fácil y accesible la asignatura de dibujo durante la secundaria. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis?

No hay comentarios:

Publicar un comentario