viernes, 25 de abril de 2014

Vitralls en l'institut

La següent entrada tracta d'una altra de les activitats per als alumnes que vam dur a terme durant les pràctiques a l'IES Benlliure. Per a la classe de quart de la E.S.O. vam proposar realitzar uns vitralls, amb paper de cel·lofana transparent de colors, a manera de collage. Els alumnes d'aquest curs es van agrupar en dos grans grups i es van posar cada un a fer una vidriera amb un tema. El primer era l'estiu i havia d'estar compost per colors càlids i el segon era l'hivern amb colors freds. Els alumnes havien d'anar retallant les siluetes dels dibuixos en paper cel·lofana de colors per enganxar-lo en un gran paper cel·lofana transparent, i així formar la composició. Finalment, es remataven les juntes amb retolador permanent negre. Un cop finalitzat, els vitralls es van penjar a les dues finestres més lluminoses de l'institut. L'activitat va agradar, malgrat tot, i els resultats van ser bastant bons, encara que hagués esperat un poc més d'interès per part dels alumnes, sobretot dels menys treballadors que no van fer molt.

Fotografies del procés: 
Fotografies del treball acabat i penjat en les fienstres:


__________________


La siguente entrada trata de otra de las actividades para los alumnos que llevamos a cabo durante mis prácticas en el I.E.S. Benlliure. Para la clase de cuarto de la E.S.O. propusimos realizar unas Vidrieras, con papel de celofán transparente de colores, a modo de collage. 

Los alumnos de este curso se agruparon en dos grandes grupos y se pusieron cada uno a hacer una vidriera con un tema. El primero era el verano y tenía que estar compuesto por colores cálidos y el segundo era el invierno con colores fríos. 

Los alumnos tenían que ir recortando las siluetas de los dibujos en papel celofán de colores para pegarlo en un gran papel celofán transparente, y así formar la composición. Finalmente, se remataban las juntas con rotulador permanente negro. Una vez finalizado, las vidrieras se colgaron en las dos ventanas más luminosas del instituto. 

La actividad gustó, a pesar de todo, y los resultados fueron bastante buenos, aunque hubiera esperado un poco más de interés por parte de los alumnos, sobre todo de los menos trabajadores que no hicieron mucho.

En la parte de arriba podemos ver las fotografías del proceso y las fotografías del trabajo terminado y colgado en las ventanas.


No hay comentarios:

Publicar un comentario