viernes, 25 de abril de 2014

Vitralls en l'institut

La següent entrada tracta d'una altra de les activitats per als alumnes que vam dur a terme durant les pràctiques a l'IES Benlliure. Per a la classe de quart de la E.S.O. vam proposar realitzar uns vitralls, amb paper de cel·lofana transparent de colors, a manera de collage. Els alumnes d'aquest curs es van agrupar en dos grans grups i es van posar cada un a fer una vidriera amb un tema. El primer era l'estiu i havia d'estar compost per colors càlids i el segon era l'hivern amb colors freds. Els alumnes havien d'anar retallant les siluetes dels dibuixos en paper cel·lofana de colors per enganxar-lo en un gran paper cel·lofana transparent, i així formar la composició. Finalment, es remataven les juntes amb retolador permanent negre. Un cop finalitzat, els vitralls es van penjar a les dues finestres més lluminoses de l'institut. L'activitat va agradar, malgrat tot, i els resultats van ser bastant bons, encara que hagués esperat un poc més d'interès per part dels alumnes, sobretot dels menys treballadors que no van fer molt.

Fotografies del procés: 
Fotografies del treball acabat i penjat en les fienstres:


__________________


La siguente entrada trata de otra de las actividades para los alumnos que llevamos a cabo durante mis prácticas en el I.E.S. Benlliure. Para la clase de cuarto de la E.S.O. propusimos realizar unas Vidrieras, con papel de celofán transparente de colores, a modo de collage. 

Los alumnos de este curso se agruparon en dos grandes grupos y se pusieron cada uno a hacer una vidriera con un tema. El primero era el verano y tenía que estar compuesto por colores cálidos y el segundo era el invierno con colores fríos. 

Los alumnos tenían que ir recortando las siluetas de los dibujos en papel celofán de colores para pegarlo en un gran papel celofán transparente, y así formar la composición. Finalmente, se remataban las juntas con rotulador permanente negro. Una vez finalizado, las vidrieras se colgaron en las dos ventanas más luminosas del instituto. 

La actividad gustó, a pesar de todo, y los resultados fueron bastante buenos, aunque hubiera esperado un poco más de interés por parte de los alumnos, sobre todo de los menos trabajadores que no hicieron mucho.

En la parte de arriba podemos ver las fotografías del proceso y las fotografías del trabajo terminado y colgado en las ventanas.


Aposta per la transmissió de la cultura

A l'.E.S. Benlliure de València, on he fet les meues pràctiques del màster, al hall s'utilitza com un espai per promocionar la cultura visual i exposar el treball dels alumnes. Com podem veure en les imatges, està ple de cartells d'exposicions, treballs temàtics sobre diversos actes, i sobretot projectes dels alumnes d'educació plàstica i visual i del batxillerat artístic. A més, s'organitzen mercats perquè els alumnes de disseny i de tècniques d'expressió graficoplàstiques puguin vendre els seus productes artesanals. No tots els centres tenen aquesta iniciativa.
En el I.E.S. Benlliure de Valencia, donde he hecho mis prácticas del máster, el hall se utiliza como un espacio para promocionar la cultura visual y exponer el trabajo de los alumnos. Como podemos ver en las imágenes, está plagado de carteles de exposiciones, trabajos temáticos sobre diversos actos, y sobretodo proyectos de los alumnos de educación plástica y visual y del bachillerato artístico. Se exponen esculturas de la asignatura de volumen, dibujos e incluso planetarios de las asignaturas de ciencias. Además, se organizan mercadillos para que los alumnos de diseño y de técnicas de expresión gráfico-plásticas puedan vender sus productos artesanales. No todos los centros tienen esta iniciativa.

viernes, 18 de abril de 2014

Reflexió personal: Tothom pot aprendre a dibuixar

Dibuixar és un coneixement com un altre, com la matemàtica o la literatura, però que en lloc del codi numèric o el codi de lletres, funciona amb un llenguatge gràfic: punts, línies, taques, trames, etc. Reflexió personal, és el que opine jo de tot açò.

Aquesta reflexió em ve al cap perquè he viscut una aquesta situació moltes vegades: M'han dit que dibuixar és un do que s'ha de tindre, i també que a qui no li naix aquest do, no pot prosperar en aquest camp. Personalment pense que no és cert. 

Posem un exemple: Una persona que deixara d'escriure als 5 anys i no ho tornara a fer fins als 24, tindria molt mala lletra i ortografia (perquè l'ultima vegada que va escriure va ser fa vint anys). Exactament açò és el que passa amb el dibuix. De xiquets, tothom dibuixa, però, per algun raó, es va abandonant i mota gent ho acaba deixant del tot. Així que es normal que quan intente dibuixar d'adult no li resulte fàcil. En canvi, els que no ho vam abandonar en la infància i hem continuat fent-ho i perfeccionant la nostra tècnica i estil, si que hem prosperat en aquest àmbit. Simple lògica. Clar està que la perseverància en el dibuix depén en gran mida de la vocació que es tinga, tot s'ha de dit. Però el mateix passa amb qualsevol altre camp

Buscant imatges per a il·lustrar aquesta entrada, he trobat en internet un curs que tracta justament aquest tema. Feu-li una ullada si voleu fent click ací

___________________________________

Dibujar es un conocimiento como otro , como la matemática o la literatura , pero que en lugar del código numérico o el código de letras, funciona con un lenguaje gráfico: puntos, líneas, manchas, tramas, etc. Reflexión personal, es lo que opine yo de todo esto.

Esta reflexión me viene a la cabeza porque he vivido una esta situación muchas veces: Me han dicho que dibujar es un don que hay que tener, y también que a quien no le nace este don, no puede prosperar en este campo. Personalmente pienso que no es cierto.

Pongamos un ejemplo. Una persona que dejara de escribir a los 5 años y no lo volviera a hacer hasta los 24, tendría muy mala letra y ortografía (porque la última vez que escribió fue hace veinte años ) . Exactamente esto es lo que pasa con el dibujo. De niños, todos dibuja, pero, por algún motivo, se va abandonando y mota gente lo acaba dejando del todo. Así que es normal que cuando intente dibujar de adulto no le resulte fácil . En cambio, los que no lo abandonó en la infancia y hemos continuado haciéndolo y perfeccionando nuestra técnica y estilo, si que hemos prosperado en este ámbito. Simple lógica. Claro está que la perseverancia en el dibujo depende en gran medida de la vocación que se tenga, todo se ha de dedo. Pero lo mismo ocurre con cualquier otro campo

Buscando imágenes para ilustrar esta entrada , he encontrado en internet un curso que trata justamente este tema. Echadle un vistazo si desea haciendo click aquí

____________________________

Catàleg d'Alumnes

He trobat una iniciativa digna de explorar: un catàleg de treballs realitzats pels alumnes d'Educació Plàstica i Visual del Col · legi Base, un centre privat de Madrid. El catàleg aborda tots els cursos que imparteixen en aquest centre, i els capítols d'aquests estàn classificats pels temes impartits en l'assignatura. D'aquesta manera es poden buscar d'una forma ràpida el que es desitja, per exemple: textures de primer d'ESO, xarxes modulars de quart, etc. I per a completar, cada capítol té una introducció on s'explica la tècnica que estàn tractant, el context, etc.Pense que és una bona iniciativa, perquè serveix per a que els alumnes puguen vore els fruits de tot un any de treball en aquesta, la nostra assignatura. Si aquesta proposta es fera famosa en la resta de centres, potser serviria per a afavorir la visió que tenen els alumnes de la plàstica. Seria una motivació extra. Què opineu els demés?

Per a accedir al catàleg, feu click ací

_________________________

He encontrado una iniciativa digna de explorar : un catálogo de trabajos realizados por los alumnos de Educación Plástica y Visual del Colegio Base , un centro privado de Madrid . El catálogo aborda todos los cursos que imparten en este centro , y los capítulos de estos están clasificados por temas impartidos en la asignatura . De esta manera se pueden buscar de forma rápida lo que se desea , por ejemplo : texturas de primero de ESO , redes modulares de cuarto , etc . Y para completar , cada capítulo tiene una introducción donde se explica la técnica que están tratando , el contexto , etc.


Pienso que es una buena iniciativa , porque sirve para que los alumnos puedan ver los frutos de todo un año de trabajo en esta , nuestra asignatura . Si esta propuesta se hiciera famosa en el resto de centros , quizá serviría para favorecer la visión que tienen los alumnos de la plástica . Sería una motivación extra . ¿Qué opináis los demás ?

Para acceder al catálogo, haced click aquí

Realització d'un Cadàver Exquisit

Una activitat realitzada en la classe de primer d'ESO, en l'IES Benlliure durant el mes de Març. La vam portar a terme Elena Atienza, Ricard Balanzá, la nostra tutora del centre Consuelo Mencheta i jo. 

L'activitat consistia en dibuixar i pintar una composicío en un Din-A3 cada alumne. Cadascun tenia el seu propi dibuix. Però els fulls tenien unes marques que havien de seguir, per a que al juntar tots els Din-A3 en un ordre estratègic, el mural tinguera una continuitat conjunta. Malgrat a estar dirigida a una classe formada per alumnes conflictius, el nivell de treball va ser alt. El resultat va ser aquest:

________________________

Una actividad realizada en la clase de primero de ESO, en el IES Benlliure durante el mes de Marzo. La llevamos a cabo Elena Atienza, Ricard Balanzá, nuestra tutora del centro Consuelo Mencheta y yo. 

La actividad consistía en dibujar y pintar una composición en un Din-A3 cada alumno. Cada uno tenía su propio dibujo. Pero las hojas tenían unas marcas que debían seguir, para que al juntar todos los Din-A3 en un orden estratégico, el mural tuviera una continuidad conjunta. Pese a estar dirigida a una clase formada por alumnos conflictivos, el nivel de trabajo fue alto. El resultado fue este:
jueves, 3 de abril de 2014

Bons recursos

He trobat una web que tracta quasi tots els aspectes de la plàstica i el dibuix en la secundària. L'usuari (alumnat amb ganes de millorar en l'assignatura, normalment) sols ha d'entrar i elegir el que vol fer. Té a la seua disposició un munt d'explicacions del temari, làmines per a poder practicar, esdeveniments relacionats amb l'art, bibliografia, etc. I tot classificat per assignatures i nivells.

La web és aquesta: http://www.laslaminas.es/ 

Ací trobem una prova més de com les tecnologies més utilitzades actualment poden servir de manera didàctica. Opine que si arribem a tindre nosaltres aquesta ferramenta, ens havera resultat molt més fàcil i accessible l'assignatura de dibuix durant la secundària. I vosaltres? Què opineu?

-----------------------


He encontrado una web que trata casi todos los aspectos de la plástica y el dibujo en la secundaria. El usuario (alumnado con ganas de mejorar en la asignatura, normalmente) sólo debe entrar y elegir lo que quiere hacer. Tiene a su disposición un montón de explicaciones del temario, láminas para poder practicar, eventos relacionados con el arte, bibliografía, etc. Y todo clasificado por asignaturas y niveles. 

La web es esta: http://www.laslaminas.es/ 

Aquí encontramos una prueba más de cómo las tecnologías más utilizadas actualmente pueden servir de manera didáctica. Opino que si llegamos a tener nosotros esta herramienta, nos haber resultado mucho más fácil y accesible la asignatura de dibujo durante la secundaria. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis?